2016

Dorin CIMIL, conf. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, Discuții preliminare despre regimul juridic al contractelor complexe

Rezumat: Esența recunoașterii legale a contractelor complexe constă în elaborarea unui mecanism clar de aplicare față de acestea a normelor diferitor instituții contractuale pentru care exista déjà un mecanism uniform de reglementare. Acest mecanism juridico-civil trebuie să conțină reguli de coexistență a criteriilor de sistemă, generatoare, la rândul său, a criteriilor normo-formatoare. Regimul juridic al contractelor complexe poate fi aplicabil față de unele figuri juridice contractuale distincte doar până la momentul consacrării lor legale, și nicidecum după acel moment. Stabilirea în doctrina și jurisprudența românească a delimitării regimului juridic a contractelor complexe și mixte, primele constând din îmbinarea unor elemente din contracte diferite numite sau nenumite pentru care se aplică regulile speciale ale părților componente sau regulile speciale privitoare la contractul cu care se aseamana cel mai mult.

 Cuvinte-cheie:contract complex, contracte numite sau nenumite, elemente ale diferitelor contracte,coexistența criteriilor de sistemă, părți componente ale contractului, tip unic de prestație, interacțiune și compatibilitate juridică,contracte integrate sau mixte, regim juridic Schwerpunkt


« înapoi