Partea a III-a

Elena ENE-GAVRILĂ, Doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti, REFLECTAREA PRINCIPIULUI NERETROACTIVITĂŢII LEGII ÎN DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE NR.871 DIN 25 IUNIE 2010
Articolul se doreşte a exprima un punct de vedere critic asupra problematicii privind  obligativitatea recalculării pensiilor speciale dispusă prin Legea privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor. În esenţă, analiza aduce în discuţie caracteristicile generale privind sistemele de pensionare existente în România, precum şi unele dintre efectele prevederilor legii mai sus menţionate asupra pensiilor speciale deja stabilite la momentul intrării în vigoare a noii legi. Cu toate acestea, aşa cum titlul articolului o arată, elementul central al analizei va fi reprezentat de principiul constituţional al neretroactivităţii legii, în interpretarea dată prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 871 din 25 iunie 2010 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, inclusiv prin opinia disidentă formulată la această decizie, fiind evidenţiate şi aspectele relevate în doctrină şi în jurisprudenţă.

Prin luarea în considerare a faptului că, pentru cei ale căror pensii speciale se află în plată, nu doar pensionarea, ci şi dreptul de pensie reprezintă facta praeterita, din punctul nostru de vedere, prevederile criticate ar fi trebuit să fi fost reţinute ca fiind neconstituţionale. Studiul include şi o analiză a unor argumente relevante în susţinerea acestei concluzii.

Cuvinte cheie: principiul neretroactivităţii legii, dreptul securităţii sociale-drept public, pensionare, drept de pensie, facta praeterita, stabilirea şi plata pensiilor.
« înapoi