Partea a II-a

Elena Simina TĂNĂSESCU, Rolul judecătorului constituţional în protecţia autonomiei locale în România
Dincolo de variaţiile considerabile pe care le-a suferit legislaţia pertinentă şi de evoluţiile fireşti ale unei jurisprudenţe întinsă pe mai bine de 15 ani, tendinţa generală ce poate fi observată în jurisprudenţa constituţională română referitoare la autonomia locală constă în prezervarea unei puteri discreţionare remarcabile în favoarea legiuitorului şi aceasta în pofida principiului autonomiei enunţat de articolul 120 din Constituţie.
« înapoi