Partea a II-a

Elena-Simina TĂNĂSESCU, profesor universitar dr., L’exception d’ inconstitutionnalité en droit comparé (în limba franceză)
Excepţia de neconstituţionalitate este analizată din perspectiva dreptului comparat, ca fiind una dintre formele controlului concret al constituţionalităţii legilor.

Controlul a posteriori al constituţionalităţii legilor poate fi întâlnit în majoritatea ţărilor europene. Acesta se poate exercita fie pe calea acţiunii, fie pe calea excepţiei. Statele europene au adoptat ca modalitate de exercitare a excepţiei de neconstituţionalitate fie modelul american, fie pe cel european.
        
Cuvinte cheie: drept constituţional, drept comparat, controlul constituţionalităţii legilor, excepţia de neconstituţionalitate
« înapoi