2016

Emilia Lucia CĂTANĂ, Drd., Facultatea de Drept, Universitatea din București, Particularități ale nesoluționării în termenul legal a unei cereri. Un comentariu asupra practicii recente a Înaltei Curți de Casație și Justiție

Rezumat: Nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, astfel cum este consacrată constituțional și definită prin Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, a generat atât dispute doctrinare,cât, mai ales, interpretări și soluții jurisprudențiale  diferite.

Din perspectiva evoluției instituției juridice a nesoluționării în termenul legal a unei cereri, prezintă un deosebit interes modul în care implicațiile acesteia întâlnite în practica administrativă se reflectă în soluțiile instanțelor judecătorești, scop în care vom face în acest studiu o analiză succintă a unor particularități ale acestei instituții juridice, cu o atenție specială îndreptată înspre comentarea Deciziei nr. 30/2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție-Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Această decizie demonstrează că, în accepțiunea Înaltei Curți de Casație și Justiție, există cazuri în care tardivitatea produce efecte chiar și retroactive, sub forma actelor administrative declarative exceptate de la principiul neretroactivității consacrat constituțional și în dreptul european.

 Cuvinte-cheie: Nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, tăcerea administrației, act administrativ declarativ, tardivitate


« înapoi