Partea I

Emilian STANCU, prof, univ. dr., Corina DRAGOMIR, asist. univ. drd., Fraudele comise prin mijloace electronice de plată în Noul Cod Penal
Deşi printre obiectivele declarate ale noului Cod penal se numără crearea unui cadru legislativ coerent în materie penală, cu evitarea suprapunerilor normelor în vigoare existente în actualul Cod penal şi în legile speciale, în opinia noastră, cel puţin în materia fraudelor comise prin mijloace de plată electronică, scopul enunţat nu a fost atins.

Aceasta deoarece noua reglementare nu preia toate infracţiunile existente în legea specială (Legea 365/2002), în noul Cod penal neregăsindu-se falsul în declaraţii în vederea emiterii sau utilizării instrumentelor de plată electronică, precum şi agravanta prevedere în alin. 3 al art. 24 şi în alin. 4 al art. 27 din Legea 365/2002; fapt care dă naştere la controverse dacă acestea sunt abrogate implicit sau continuă să existe ca infracţiuni de sine stătătoare.

Dacă la acestea adăugăm faptul că, potrivit noului Cod Penal, în materia cuantumului sancţiunilor, România ar urma să aibă unul dintre cele mai blânde regimuri din Europa, în condiţiile în asemenea fapte sunt într¬-un numîr crescând, ajungem la concluzia că legislaţia actuală în vigoare este superioară celei propuse.

Cuvinte-cheie: instrument de plată electronică, fraudă, card¸ noul Cod penal
« înapoi