Partea a III-a

Flavius Antoniu BAIAS, Conf. univ.dr. Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Unele dispoziţii privind divorţul în noul Cod Civil (texte comentate)
Articolul prezent, analizează dispoziţiile viitorului Cod Civil în materia divorţului aşa cum acestea sunt prevăzute la art. 373-380 din Noul Cod Civil. Comentariul textelor vizează cazurile de divorţ precum şi procedura aplicabilă. Alături de dispoziţiile care reglementează divorţul prin acordul soţilor pe cale judiciară sunt analizate elementele de noutate introduse de Noul Cod Civil: divorţul prin acordul soţilor pe cale administrativă sau prin procedură notarială.

În final sunt analizate succint dispoziţiile Noului Cod Civil privind divorţul pronunţat din culpă.

Cuvinte cheie: viitorul Cod Civil, cazuri de divorţ, divorţul prin acordul soţilor.
« înapoi