2017

Ion GÂLEA, Lector univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din București, Legea Tratatelor într-o hotărâre recentă a CJUE: cazul Frente Polisario, interpretarea și aplicarea teritorială a tratatelor

Rezumat : Studiul propune o analiză a chestiunilor de drept internațional ridicate în cazul recent Frente Polisario c. Consiliul Uniunii Europene, judecat de Tribunalul Uniunii Europene și Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Cazul a relevat aspecte importante legate de aplicarea teritorială a unui tratat încheiat cu un stat al cărui teritoriu nu face obiectul recunoașterii internaționale, în integralitatea sa. Cele două hotărâri ale Tribunalului și Curții de Justiție a Uniunii Europene scot în evidență, în particular: faptul că interpretarea este soluția cea mai eeficientă în cazul unor chestiuni dificile; faptul că, din punct de vedere juridic, inserarea de clauze sau transmiterea unor notificări în cazul încheierii unor tratate cu state care au chestiuni teritoriale nesoluționate nu este necesară. Practic, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a acționat similar unei ”instanțe constituționale”, corectând conduita ilicită a instituțiilor Uniunii Europene, prin intermediul interpretării.

Cuvinte cheie: Curtea de Justiție a Uniunii Europene; interpretarea în dreptul internațional; Sahara Occidentală; modificări teritoriale nerecunoscute 


« înapoi