2016

Ion GÂLEA, Lector univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din București, O nouă perspectivă asupra relației dintre dreptul internațional și dreptul intern, fundamentată pe statul de drept

Rezumat: În mod tradiţional, relaţia dintre dreptul internaţional şi dreptul intern a fost analizată prin perspectiva a două teorii complementare, monismul şi dualismul. Prezentul articol propune un argument diferit, fondat pe principiul „statului de drept”. Studiul încearcă să prezinte argumentul în conformitate cu care, în ultimii ani, statul de drept s-a cristalizat ca o normă emergentă de drept internaţional cutumiar. În plus, conţinutul acestei norme s-a dezvoltat în mod constant. Articolul susţine ideea că unul din elementele care face parte integrantă din conţinutul principiul statului de drept este obligaţia statului de a asigura aplicarea dreptului internaţional în dreptul intern în cea mai largă măsură posibilă. În consecinţă, o acţiune a legislativului care ar lipsi de efect o normă de drept internaţional în planul dreptului intern ar fi contrară statului de drept.

 Cuvinte cheie: dreptul internaţional şi dreptul intern, statul de  drept, cutuma internaţională, constituţie


« înapoi