Partea a II-a

Lavinia LEFTERACHE, Conf. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Recrutarea judecătorilor în România
Metodele utilizate pentru reccrutarea judecătorilor reprezintă un subiect sensibil, întrucât ridică problema independenţei magistraturii. Cetăţenii văd în judecători o personificare a justiţiei şi se aşteaptă ca aceştia să fie independenţi şi imparţiali de-a lungul întregii cariere, în ceea ce priveşte: recrutarea şi numirea, formarea profesională, salariile, exercitarea altor activităţi şi evaluarea muncii acestora. Pe cale de consecinţă, selecţia judecătorilor, formarea lor profesionaşă, codurile de etică, eficacitatea aparatului judiciar reprezintă mai mult decât o listă de acţiuni care trebuie bifate. Toate acestea sunt interedependente. Progresul uneia dintre ele ale impact asupra celorlalte. Fiecare referinţă este indispensabilă pentru construirea unui sistem judiciar independent şi imparţial.

Cuvinte-cheie: recrutarea judecătorilor, independenţă, promovare, Institutul Naţional al Magistraturii

« înapoi