2016

Luminița Dima, Conf. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din București, Inadmisibilitatea constatării pe cale judiciară a prestării muncii în condiții deosebite sau speciale

Rezumat: Nu este admisibilă constatarea, pe cale judiciară, a prestării muncii în condiții deosebite sau speciale în cazul în care, la nivelul angajatorului, nu s-a efectuat procedura prealabilă raportat la acel angajator/acel loc de muncă, meseria sau funcția exercitată de reclamant.

Legislația aplicabilă trebuie să fie interpretată în așa fel încât accesul la justiție să se facă conform legii și să nu încalce principiul separației puterilor în stat. Faptul că legiuitorul a prevăzut o procedură specifică pentru încadrarea în condiții deosebite sau speciale, este o chestiune ce ține de opțiunea și marja de apreciere a autorității legiuitoare în reglementarea acestei probleme.

Câtă vreme exista o procedură accesibilă, clară şi care oferea garanţii de contestare într-o instanţă de judecată, dată prin voinţa legii în competenţa funcţională a altor organe decât cele ale autorităţii judecătoreşti, instanţa de judecată ar comite un exces de putere în cazul în care ar consfinţi, substituindu-se întregii metodologii, încadrarea unor locuri de muncă în condiții deosebite sau speciale.

Cuvinte cheie: condiții de muncă deosebite, condiții de muncă speciale, încadrarea în condiții de muncă, inadmisibilitate, loc de muncă


« înapoi