2016

Manole Ciprian POPA, Lector univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din București, Scurte considerații referitoare la guvernarea corporativă a entităților reglementate pe piața de capital din perspectiva Regulamentului A.S.F. nr. 2/2016

Rezumat: Acest articol își propune să analizeze dispozițiile cu caracter de noutate, mai ales, a celor care vizează grupurile de societăți, așa cum au fost adoptate prin Regulamentul nr. 2 din 15 martie 2016 privind aplicarea principiilor de guvernanţă corporativă de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

 Cuvinte cheie: conflict de interese, entități reglementate, filială, grupuri de societăți, guvernare corporativă, societate-mamă


« înapoi