2016

Mari Claudia IVAN, Drd., Trăsăturile infracțiunii continuate

Rezumat: În studiu se analizează câteva dintre elementele caracteristice ale infracțiunii continuate, care evidențiază trăsăturile ei, și anume: obiectul juridic și cel material, situația premisă, urmarea imediată, legătura de cauzalitate și latura subiectivă, precum și condițiile lor suplimentare. Toate acestea, alături de condițiile de bază ale infracțiunii continuate, sunt necesare conturării unei activități ilicite ca formă continuată a unității de infracțiune.

Cuvinte cheie: infracțiune, infracțiune continuată, obiectul infracțiunii, situație premisă, latura subiectivă, condiții. 


« înapoi