Partea I

Milena TOMESCU, conf. univ. dr., Garantarea dreptului la relaţii de familie în procedura plasamentului
Măsurile de separare a copilului de părinții săi trebuie înțelese ca măsuri temporare, care trebuie să înceteze atunci când circumstanțele cauzei o permit, şi al căror scop final trebuie să fie reunificarea familiei. Aceasta implică, de exemplu, încetarea măsurii plasamentului atunci când situația analizată la momentul luării deciziei s-a îmbunătățit. Obligațiile pozitive ale autorităților în această materie trebuie înțelese cel puțin în sensul de a examina periodic situația părinților, pentru a verifica dacă situația familială s-a îmbunătățit. În plus, într-o cauză de acest gen, o măsură a autorităților este apreciată ca fiind adecvată în funcţie de celeritatea cu care este pusă în aplicare, deoarece trecerea timpului poate avea consecinţe ireparabile asupra relaţiilor dintre copii şi părintele care nu locuieşte cu ei.

Cuvinte-cheie: plasament, caracterul temporar al măsurii plasamentului, obligațiile autorităților în procedura plasamentului.
« înapoi