2016

Nicolae Dragoș COSTESCU, Lector univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din București, Decizia Google Spain- Analiza dreptului de a fi uitat - o regresie față de interpretările din trecut

RezumatDreptul de a fi uitat adresează o problemă urgentă în noua epocă digitală: este foarte greu să lași  trecutul în urmă în mediul online, acum că fiecare fotografie, orice actualizare de status poate fi văzută de toată lumea și este posibil să rămână stocat în « cloud » pentru o perioadă lungă de timp. Astfel, este extrem de important să se cunoască în ce cazuri și în ce condiții putem invoca dreptul de a fi uitat și ce implică acest drept. În scopul de a face acest lucru, vom analiza prevederile legale în vigoare și de asemenea jurisprudența, în principal, decizia Curții Europene de Justiție (CJUE)-Google Spania. Mai mult decât atât, trebuie să menționăm faptul că dreptul de a fi uitat nu este un drept absolut, putând suferi prin urmare, în anumite circumstanțe, unele limitări. În plus, există unele excepții limitate care pot împiedica exercitarea acestui drept: libertatea de exprimare și interesul public, pe care CJUE l-a luat în considerare în decizia sa Google Spania. Și în sfârșit, vom fi analiza în ce constă involuția dreptul de a fi uitat ce rezultă din această decizie, abordând mai întâi problemele de jurisdicție și în al doilea rând aspectele ce țin de caracterul de noutate, originalitate.

Cuvinte cheie: dreptul de a fi uitat, intimitate, drept absolut, Directiva privind protecția datelor 1995


« înapoi