2017

Nicolae Dragoş COSTESCU, Lector univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din București, Teorii privind jurisdicția competentă pe Internet

Rezumat: Intotdeauna cuvântul spațiu cibernetic este cel care pune probleme în ceea ce privește conceptul de jurisdicție, caracterizat de anumite particularități, ceea ce indică faptul că vorbim de un spațiu capabil să conducă la săvârșirea de infracțiuni și delicte foarte ușor. Deoarece este un spațiu virtual care funcționează și este folosit în întreaga lume înseamnă, pe de o parte, că infracțiunile sunt greu de detectat de către autorități și, pe de altă parte, chiar dacă sunt detectate, este întotdeauna foarte dificil să fie anchetate și judecate, dacă luăm în considerare suveranitatea fiecărui stat. Și indiferent ce teorie am aplica, fie ea teoria efectelor, a teritorialității, a universalității etc., toate prezintă lacune.

Cuvinte cheie : jurisdicție, cyber spațiu, teorii.


« înapoi