Partea a IV-a

Protecţia tinerilor care muncesc – transpunerea şi implementarea Directivei 1994/33/EC în legislaţia română, Lector univ. dr. Luminiţa DIMA, Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti
Directiva 94/33/EC cu privire la protecţia tinerilor la locul de muncă a fost în general corect transpusă în Codul Muncii din România şi prin Hotărârea Guvernului nr. 600/2007. Totuşi, apar unele probleme, determinate în principal de incompleta şi incorecta transpunere a definiţiilor date de Directivă persoanelor protejate. Aşadar, definiţia termenului „persoană tânără”, aşa cum aceasta este prevăzută în Directivă (orice persoană ce nu a împlinit 18 ani), nu a fost trasnpusă în legislaţia română. Mai mult decât atât, conform legislaţiei interne, sintagma „tânăr” („young person”) se referă la o persoană care are cel puţin 15 ani; această definiţie pare să corespundă parţial cu definiţia dată  în Directivă noţiunii de „adolescent”, ceea ce atrage un sens incorect, comparativ cu cel dat prin Directivă. Aceste inconsecvenţe, pun la îndoială aplicarea dispoziţiilor Directivei de către legislaţia naţională.
Pe de altă parte, legislaţia română interzice angajarea copiilor, şi în nicio împrejurare a persoanelor ce nu au împlinit 15 ani. Totuşi, în practică, copiii îndeplinesc activităţi culturale sau alte activităţi similare în temeiul altor categorii de contracte: spre ex. Transferul drepturilor patrimoniale ale drepturilor de autor (al copiilor care interpretează cântece vocal sau la instrumente, sau care desfăşoară alte activităţi culturale şi care transferă drepturile patrimoniale ce rezultă din folosirea muncii lor sau a activităţii lor de către o altă persoană, în schimbul unei remuneraţii) sau contracte civile pentru îndeplinirea unor servicii (copii care practică anumite sporturi). De vreme ce aceşti copii nu sunt angajaţi, ei nu beneficiază de protecţia legislaţiei care transpune Directiva 94/33/EC.

Cuvinte cheie: tânăr, copil, adolescent, vârsta minimă de angajare, şcolarizare obligatorie full-time, angajator, angajat, muncă uşoară, program de lucru, condiţii de muncă, siguranţă şi sănătate la locul de muncă, munca în timpul nopţii, concediu anual, pauze

« înapoi