Partea a II-a

Ramona Delia POPESCU, Lector univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Distorsiunile democraţiei reprezentative – influenţa sistemului electoral asupra reprezentării
În contextul delegării puterii de către popor reprezentanţilor săi, a fost necesară edictarea unor principii fundamentale care să guverneze sistemele electorale folosite pentru alegerea acestora. Opţiunea electorilor şi sistemul electoral pot determina rezultatul alegerilor în voturi, dar şi în mandate. În primul rând, sistemul electoral este un mecanism de conversiune a voturilor în mandate: el reproduce, fidel sau nu structura corpului electoral în organul ales. În al doilea rând, în mod indirect, el influenţează comportamentul însuşi al electorului.

Alegerea unui anumit tip de sistem electoral pentru fiecare democraţie în parte, care să ofere oportunităţi egale pentru toţi cetăţenii de a influenţa politica şi practicile guvernământului, constituie dezideratul corpului electoral. Sistemul electoral, sub diferitele sale forme, poate genera o neconcordanţă între voinţa corpului electoral exprimată la urne şi atribuirea mandatelor către reprezentanţi.

Vor fi analizate distorsiunile raportului de reprezentare determinate de diferite forme ale sistemului electoral prin raportare la jurisprudenta CCR și a CEDO.

Cuvinte-cheie : distorsiuni, reprezentare, sistem electoral, legitimitate, popor, putere

« înapoi