Părţile III - IV

Ramona POPESCU, Doctorand, Elena Simina TĂNĂSESCU, Profesor universitar doctor, Despre răspundere în dreptul public
În drept şi în sociologie conceptele de responsabilitate şi răspundere sunt folosite astăzi cu sensuri destul de apropiate. Răspunderea juridică reprezintă specia faţă de genul proxim care este responsabilitatea. În vreme ce responsabilitatea se referă la o activitate desfăşurată liber de agent, din propria sa iniţiativă şi pe baza alegerii sale libere dintre toate opţiunile posibile în materie de obiective şi de mijloace pentru a le atinge, răspunderea juridică presupune îndeplinirea anumitor obligaţii sau respectarea anumitor restricţii care impun agentului conformarea cea mai strictă. Deşi nu la fel de precis determinată precum răspunderea în materie civilă sau penală, în special în ceea ce priveşte condiţiile şi efectele, răspunderea juridică este astăzi parte integrantă a conceptului modern de stat de drept şi democratic. Răspunderea autorităţilor publice a fost progresiv introdusă începând cu secolul al XIX-lea şi a determinat apariţia unor forme specifice de protecţie pentru anumite categorii de persoane care deţin mandate de drept public.
« înapoi