Părţile I - II

Şerban Alexandru STĂNESCU, Asistent universitar, Principiile generale ale cooperării internaţionale în domeniul protejării mediului marin împotriva poluării, reflectate în Convenţia Naţiunilor Unite asupra Dreptului mării
Convenţia Naţiunilor Unite asupra dreptului mării (Montego Bay, 1982) instituie un nivelul minimal de protecţie a mediului marin împotriva poluării. În acest sens, sunt stabilite principiile generale ale cooperării internaţionale în ceea ce priveşte prevenirea poluării mediului marin (din surse aflate pe uscat sau în atmosferă, prin exploatarea navelor maritime şi prin transportul maritim al unor substanţe periculoase, prin imersiune, prin exploatarea resurselor abiotice ale mărilor şi oceanelor şi ale platoului continental), eliminarea/limitarea efectelor poluării şi angajarea răspunderii pentru poluarea mediului marin. Principiile instituite prin Convenţia de la Montego Bay sunt dezvoltate prin convenţii internaţionale specializate, cu vocaţie universală sau regională, precum şi prin reglementări adoptate la nivel naţional.
« înapoi