Partea a II-a

Silviu BARBU, Conf. univ. dr., Universitatea „Transilvania” din Braşov, Roxana SIMA, Diplomat, Ministerul Afacerilor Externe al României, Exercitarea dreptului de vot de către cetăţenii români aflaţi în străinătate
Votul în străinătate este acceptat de un număr mare de state (aproximativ 87), dar există şi state în care acesta este în curs de implementare (aproximativ 26) sau nu este acceptat (Ex. Republica Populară Chineză, Mongolia, Republica Chile, ţări din Africa). În Europa, cu mici excepţii, aproape toate ţările acceptă exercitarea votului în străinătate. România se regăseşte pe lista statelor care acceptă votul în străinătate.

Exercitarea dreptului de vot al cetăţenilor români care au ales să îşi stabilească reşedinţa sau domiciliul în străinătate a ocupat un loc relativ important pe agenda dezbaterilor publice din România, deoarece numărul cetăţenilor români care au ales să trăiască în străinătate a crescut de la an la an.

Votul prin corespondenţă, votul electronic, votul prin procură sau votul prin fax reprezintă metode alternative la metoda clasică de prezentare la urne. Introducerea metodelor alternative ar putea conduce la o creştere a nivelului participării la un exerciţiu democratic şi ar rezolva şi o parte din vicisitudinile organizatorice. Fiecare tip de vot prezintă avantaje dar şi dezavantaje, practica altor state constituind o experienţă care nu trebuie neglijată.

Necesitatea unei reforme a legislaţiei electorale rezidă din obligaţia de adaptare la realităţile existente precum şi din inevitabila sporire a eficienţei administraţiei.

Cuvinte cheie: drept de vot, votul în străinătate, metode alternative de exercitare a dreptului de vot, reformă legislaţie electorală.

« înapoi