Partea a II-a

Simona GHERGHINA, Lector univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Limitări ale dobândirii de drepturi speciale de către stat ca acţionar într-o societate de proiect
Dobândirea de către partenerul public a unei participaţii minoritare într-o societate de proiect în cadrul unui parteneriat public-privat presupune luarea în considerare atât a limitărilor impuse de dreptul naţional dar şi a celor specifice dreptului Uniunii Europene. Articolul analizează jurisprudenţa relevantă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi sintetizează limitările aplicabile unei astfel de dobândiri. În exercitarea drepturilor speciale corespunzătoare deţinerii unei participaţii minoritare într-o societate cu capital majoritar privat, statul trebuie să îşi asume criterii obiective, precise şi stabile, anunţate odată cu dobândirea drepturilor speciale, care să permită atât adoptarea acelor decizii necesare pentru protejarea interesului naţional nominalizat cât şi un control efectiv de către instanţele judecătoreşti al proporţionalităţii între deciziile luate de stat în exercitarea acestor drepturi şi interesul public protejat.

Cuvinte cheie: societate de proiect, libera circulaţie a capitalurilor, acţiune de aur, drepturi speciale, acţionar minoritar

« înapoi