2017

Simona GHERGHINA, Prof. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din București, Obscuritatea unei clarificări: riscul de construire ca parte a riscului operațional în contractele de concesiune

Rezumat: Definind riscul de disponibilitate ca element al riscului operațional, concept esențial pentru identificarea unui contract de concesiune, legiuitorul român a modificat definiția din Directiva privind concesiunile 2014/23/UE, adăugând o referire explicită la riscul de construcție. În condițiile în care definiția riscului din directivă nu ia în considerare riscul de construcție, acest tip de „clarificare” operată la nivel național aduce o incertitudine în identificarea riscurilor contractului de concesiune, care afectează efortul legislativ european de depășire a acestei incertitudini. Articolul analizează consecințele includerii riscului de construcție în evaluarea riscului operațional precum și limitările aplicabile ce derivă din Directiva privind concesiunile și din jurisprudența relevantă a CJUE.

Cuvinte cheie: concesiuni, risc de operare, risc de ofertă, risc de disponibilitate, risc de construcție, contracte publice


« înapoi