Partea I

Teodora-Maria BANTAŞ, preparator univ. drd., Justificarea apariţiei şi efectele contractului de comision, ca varietate a contractelor de intermediere, în comerţul intern şi internaţional
Contractul de comision, ca varietate a contractelor de intermediere, reprezintă acel act juridic având ca obiect tratarea de afaceri comerciale de către una dintre părţi – comisionarul – în nume propriu şi pe seama celeilalte părţi – comitentul – în baza împuternicirii primite şi în schimbul unei remuneraţii, numită comision. Contractul de comision dă naştere, pe de o parte, unui raport juridic intern între comitent şi comisionar, care va fi guvernat de regulile aplicabile mandatului, iar pe de altă parte, din faptul contractării cu terţii, unor raporturi juridice externe, între comisionar şi terţi, prin care comisionarul se obligă direct şi personal. Totuşi, între comitent şi terţi nu există raporturi juridice. Comisionarul nu este ţinut răspunzător de executarea corespunzătoare a obligaţiilor asumate de terţi, în absenţa în contractul de comision a unei clauze star del credere. De principiu, este interzis comisionarului să încheie cu sine însuşi operaţiunile comerciale cu care a fost împuternicit de comitent, cu excepţia cazului în care nu există pericolul prejudicierii intereselor comitentului.

Cuvinte-cheie: contractul de comision, efectele între părţi, efectele faţă de terţi, obligaţiile părţilor, privilegiul comisionarului, clauza star del credere, dreptul de substituire al comisionarului, contractul cu sine însuşi.
« înapoi