2016

Tiberiu PATANCIUS, Drd., Procedura Concilierii Directe după intrarea în vigoare a NCPC: între desuetudine și necesitatea unei reglementări exprese

 Rezumat: Prezentul material urmărește o analiză fundamentată a instituției concilierii, aducând argumente privind necesitatea actuală a unei reglementări exprese și detaliate a acesteia. În scopul realizării acestui demers, nu ne-am mărginit la trecerea în revistă a tuturor criticilor exprimate în literatura de specialitate din țara noastră în legătură cu reglementarea instituției sub regimul C.proc.civ.1865, ci am urmărit, pe lângă istoricul legiferării acesteia în sistemul de drept național, aspecte de ordin practic privind obligativitatea și beneficiile parcurgerii procedurii (inclusiv prin raportare la alte mijloace ADR, cum sunt arbitrajul și medierea) și am realizat un studiu comparativ al normelor ce reglementează această instituție în alte sisteme de drept.

 Cuvinte cheie: Conciliere, procedură prealabilă, analiză comparativă, mijloace de soluționare alternativă a conflictelor (ADR), sancțiuni procesuale, necesitatea unei reglementări exprese.


« înapoi