2015

Adriana ALMAȘAN, Conf. Univ.dr., Facultatea de Drept, Universitatea din București, Ștefan BOGREA, Drd., Facultatea de Drept, Universitatea din București, Armonizarea dreptului român cu dreptul european al concurenței

Rezumat

Dreptul concurenței a fost dintotdeauna un domeniu cu mare reprezentativitate pentru Uniunea Europeană. Multe dintre obiectivele principale ale Uniunii sunt adresate în cuprinsul articolelor 101 și 102 ale TFUE, iar orice țară care este parte la Uniune trebuie să respecte izvoarele primare și secundare din acest domeniu. Mai mult, din moment ce aceste surse sunt izvoare de drept intern, nu se poate aplica în mod corect dreptul intern al concurenței fără a cunoaște în detaliu dreptul european. Trei sunt palierele importante ale reglementării europene în acest domeniu : dreptul antitrust, abuzul de poziție dominantă și domeniul concentrărilor economice. Toate aceste domenii au fost preluate mai mult sau mai puțin eficient în dreptul intern, însă procesul armonizării a fost lung și dificil câtă vreme schimbările din legislația europeană nu pot fi transpuse imediat în dreptul intern.

Cuvinte cheie

Dreptul UE ; Întreprinderi; Legea antitrust; Abuz de poziție dominantă; Concentrări economice


« înapoi