2018

Adriana ALMĂȘAN, Conf. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din București, Termenul rezonabil în investigațiile de concurență


Rezumat: Timpul rezonabil de investigație administrativă de concurență este un concept preluat din dreptul procesual penal și rezultă din drepturile și garanțiile procedurale conferite celui investigat în vederea realizării unui proces echitabil. Capitolul analizează, pe de o parte, condițiile în care perioada de timp afectată investigației nu are caracter rezonabil, pe de altă parte, remediile disponibile în ipoteza nerespectării timpului rezonabil de investigație în dreptul european al concurenței.

Cuvinte cheie: dreptul concurenței, investigație, timp rezonabil, procedură de concurență, despăgubire.


« înapoi