2018

Alexandru – Radu TOGAN, Drd., Facultatea de Drept, Universitatea din București, ANALIZA EFECTELOR JURIDICE DISTINCTE CE POT FI ASOCIATE ÎNSCRIERILOR ÎN CARTEA FUNCIARĂ ȘI SOLUȚIA ADOPTATĂ ÎN LEGISLAȚIA ROMÂNEASCĂ


Rezumat: Prezentul articol analizează rolul sistemelor de publicate în ce privește securitatea dinamică și securitatea statică a circuitului civil. Sistemul de drept românesc prezintă anumite particularități în ceea ce privește publicitatea imobiliară, cu precădere referitor la aplicarea legilor în timp și în funcție de stadiul lucrărilor de cadastru în fiecare unitate administrativ teritorială. La mai bine de 7 ani de la momentul intrării în vigoare a Noului cod civil, prin care se dorea implementarea efectului constitutiv pentru înscrierile în registrele de publicitate imobiliară, acest efect își găsește aplicarea doar în mod sporadic, pe zone restrânse. Din acest motiv, aplicarea și, totodată, înțelegerea legislației în domeniul imobiliar nu este un demers facil.

Cuvinte-cheie: Carte funciară, efect constitutiv, opozabilitate, securitate statică și dinamică, drepturi reale, prezumții 


« înapoi