Partea a IV-a

Alexandru-Sorin CIOBANU, lector universitar drd., Problema inalienabilităţii bunurilor domeniale în lumina „legislaţiei revoluţionare” şi a Codului civil francez din 1804
Studiul de faţă îşi propune să prezinte câteva aspecte din evoluţia istorică a „domeniului public”, instituţie esenţială a dreptului administrativ. Astfel, sunt analizate dispoziţiile „Codului domenial” din 1790, teoriile Codului civil din 1804, precum şi cele mai importante teze doctrinare de la începutul secolului XIX (în special cele ale profesorului Victor Proudhon). Sunt prezentate, de asemenea, efectele pe care legislaţia revoluţionară le-a produs asupra patrimoniului public, prin desfiinţarea „domeniului Coroanei” şi crearea „domeniului naţional”, odată cu înlăturarea inalienabilităţii bunurilor componente.

Cuvinte cheie: inalienabilitate, domeniul Coroanei, Edictul de la Moulins, bunuri domeniale, domeniu public, Revoluţia franceză, legislaţie revoluţionară, Cod domenial, domeniu naţional, Cod Civil, Victor Proudhon
« înapoi