Partea a II-a

Ana Maria PĂTRU, Preşedinte, Autoritătea Electorală Permanentă, Managementul electoral în românia. Evoluţii şi perspective
În contextul actualităţii dezbaterii publice şi politice asupra necesităţii îmbunătăţirii sistemului electoral din România, Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti a organizat conferinţa cu tema: “Sistemul electoral din România între nevoia schimbării şi o mai bună reprezentare politică a cetăţenilor”. În alocuţiunea sa, preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, doamna Ana Maria Pătru, a subliniat că principala soluţie pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ în care se desfăşoară alegerile din România este ca întreaga legislaţie electorală să fie reexaminată şi să fie concentrată într-un cod electoral, ale cărui dispoziţii comune şi speciale să asigure, în concordanţă cu principiile constituţionale, organizarea de scrutine democratice, corecte şi transparente. În acest sens, Autoritatea Electorală Permanentă a elaborat la începutul anului 2011 un proiect de Cod electoral care a fost supus dezbaterii publice şi transmis Parlamentului, spre analiză şi însuşire de către parlamentari. De asemenea, a fost reliefată o altă direcţie strategică a activităţii Autorităţii Electorale Permanente, implementarea noilor tehnologii moderne în procesele electorale. Prin intermediul acestora se urmăreşte creşterea transparenţei şi a corectitudinii alegerilor, reducându-se în acelaşi timp bugetul alocat organizării evenimentelor electorale.  

Cuvinte cheie: reprezentare politică, alegeri, Autoritatea Electorală Permanentă, Cod electoral

« înapoi