Partea a III-a

Ana Roxana TUDOSE, doctorand, Desfiinţarea şi anularea hotărârii apelate. Soluţii de reformare a sentinţei în procesul civil român
Lucrarea de faţă îşi propune să abordeze o temă din materia căilor de atac în procesul civil, domeniu în cadrul căruia s-au regăsit numeroase aspecte de practică neunitară, îndeosebi în ceea ce priveşte soluţiile de desfiinţare sau anulare a sentinţei apelate. Cele mai multe din soluţiile de practică neunitară în materia desfiinţării sentinţei vizează extinderea nepermisă a domeniului de aplicare a acestei soluţii printr-o apreciere extrapolată a sintagmelor „ cercetare a fondului” şi „ nelegală citare”, atunci când instanţa de control judiciar recurge la această măsură cu prea multă uşurinţă, evitând o soluţie pe fondul cauzei. Anularea sentinţei apelate intervine în cazul în care se constată că prima instanţă a soluţionat cauza deşi nu era competentă sau se identifică un alt motiv de nulitate. În legislaţia noastră, spre deosebire de cea franceză, sintagma” alte motive de nulitate” determină de multe ori soluţii de practică neunitară, atât în  ceea ce priveşte domeniul de aplicare a acestei soluţii, cât şi în privinţa caracterului, regimului juridic şi consecinţelor nulităţii.

Cuvinte cheie: apel, proces civil, practică neunitară, anularea sentinţei
« înapoi