2015

Andra-Roxana TRANDAFIR, Asist. Univ.dr., Facultatea de Drept, Universitatea din București, Notă la încheierea din 26 martie 2012 pronunţată în dosarul nr. 8240/3/2012, de Tribunalul Bucureşti, Secţia I penală, definitivă

Rezumat: Condiţiile prevăzute de textul de lege în care se poate lua o măsură preventivă faţă de o persoană juridică sunt două şi anume existenţa motivelor temeinice care justifică presupunerea rezonabilă că persoana juridică a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi imperativul asigurării bunei desfăşurări a procesului penal prin luarea măsurii respective. La acestea, se adaugă condiţia proporţionalităţii măsurii ce se solicită a fi luată cu scopul urmărit, după cum rezultă din jurisprudenţa CEDO. În temeiul art. 4795 alin. (1) lit. d) C.proc.pen. faţă de o persoană juridică se poate lua, pe o durată de 60 de zile, măsura preventivă a interzicerii încheierii oricărui act juridic privind o reţea de gaze naturale pe care o are în proprietate, act juridic de natură să conducă la pierderea/transferul vreunuia dintre atributele dreptului de proprietate, respectiv posesia, folosinţa sau dispoziţia asupra acestui bun. Cauţiunea ce trebuie plătită de persoana juridică pentru asigurarea respectării acestei măsuri poate fi stabilită de instanţă la 100.000 lei. Lipsa proporţionalităţii măsurii cu scopul urmărit împiedică însă luarea măsurii preventive a interzicerii activităţii, prevăzute de art. 479 alin. (1) lit. e) C.proc.pen.

Cuvinte cheie: persoana juridică, măsuri preventive, proporționalitate, interdicția de a desfășura activitatea


« înapoi