Partea a IV-a

Andrei ZARAFIU, Asist. Univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti, "Răspunderea patrimonială a statului şi acţiunea civilă pentru repararea pagubei în cazul privării de libertate pe nedrept"
Principiul garanţiei libertăţii persoanei, reglementat în art.5 din Codul de procedură penală, funcţionează într-un cadru legislativ procesual alături de care protecţia libertăţii individuale este realizată prin intrumente internaţionale şi constituţionale. În conformitate cu aceste dispoziţii, orice persoană care, în cursul procesului penal, a fost privată de libertate sau căreia i-a fost restrânsă libertatea într-o manieră ilegală sau injustă, are dreptul la repararea prejudiciului suferit în condiţiile prevăzute de lege. În lucrarea de faţă am analizat atât responsabilitatea patrimonială a statului, determinată de prejudicierea injustă a libertăţii persoanei în cursul procesului penal, cît şi forma sui generis a responsabilităţii civile delictuale, precum şi acţiunea civilă în repararea prejudiciului cauzat de privarea injustă de libertate.

Cuvinte-cheie: prejudicii materiale şi morale, privare injustă de libertate , acţiune civilă, despăgubiri, cazuri, condiţii, procedură.
« înapoi