2015

Bogdan DIMA, Lector univ. Dr., Facultatea de Drept, Universitatea din București, Alegerea sistemelor de guvernare în democraţiile postcomuniste din Centrul şi Sud-Estul Europei

Rezumat: Acest articol reprezintă un demers academic de istorie constituţională recentă, al cărui obiect îl constituie identificarea principalelor motive care au condus, imediat după căderea regimurilor comuniste, la alegerea unui anumit tip de sistem de guvernare în statele fost comuniste din Centrul şi Sud-Estul Europei, în prezent membre ale Uniunii Europene şi NATO (Bulgaria, Cehia, Croația, Polonia, România, Slovacia, Slovenia și Ungaria).

În prima parte voi inventaria principalele teorii explicative cu privire la factorii politici care au determinat adoptarea rapidă a unor noi aranjamente constituționale în statele fost comuniste. Voi avea în vedere, în principal, raporturile de putere dintre opoziţie şi putere la începutul anilor 1990, precum şi activismul parlamentelor, respectiv al preşedinţilor în procesul de adoptare a noilor reguli constituționale pentru noile regimuri democratice.

În a doua şi a treia parte voi prezenta principalele motive care au condus, pentru majoritatea statelor din această regiune a Europei, la alegerea semiprezidenţialismului şi, pentru alte state, la alegerea parlamentarismului ca sistem de guvernare.

Ultima parte a articolului este dedicată concluziilor rezultate din cercetare, cu accent pe elementele comune în procesul de constituţionalizare a vieţii politice şi instituţionale în statele fost comuniste din Centrul şi Sud-Estul Europei.

Cuvinte cheie: Centrul şi Sud-Estul Europei, sisteme de guvernare, parlamentarism, semiprezidenţialism, design constituţional


« înapoi