Partea I

Bogdan VÎRJAN, asist. univ. drd., Studiu privind infracţiunile de bancrută simplă şi bancrută frauduloasă din noul Cod Penal
Infracţiunile de bancrută simplă şi bancrută frauduloasă sunt strâns legate de intervenţia stării de insolvenţă a unui debitor. Textele de lege sancţionează într-un fel sau altul anumite fapte ilicite comise de reprezentanţii debitorului insolvent în frauda creditorilor săi.

Introducând aceste infracţiuni, noul Cod Penal, recunoaşte obligaţiile reprezentanţilor debitorilor insolvenţi de a introduce, din proprie iniţiativă, cerere de deschidere a procedurii insolvenţei, ceea ce garantează interesele creditorilor şi creează, implicit, condiţiile necesare pentru respectarea încrederii reciproce între comercianţi.

Cuvinte-cheie: Bancrută frauduloasă, insolvenţă, debitor, creditor, bancrută simplă

Noua reglementare lasă să se înţeleagă că aceste infracţiuni exced sfera procedurilor specifice insolvenţei şi afirmă voinţa legiuitorului de a asigura sancţionarea penală a anumitor fapte grave legate de procedura insolvenţei.
« înapoi