2015

Cătălin-Nicolae CONSTANTINESCU, Masterand Drept Internațional Public, Facultatea de Drept, Universitatea din București, Aspecte privind evoluţia pe cale convenţională şi doctrinară a noţiunii de crime împotriva umanităţii

Rezumat: Crimele împotriva umanității au cunoscut și continuă să cunoască un proces evolutiv dublu. Pe de-o parte, doctrina și instrumentele internaționale au conturat și promovat conceptul la nivelul comunității internaționale. Pe de cealaltă parte, dezvoltarea în practica instanțelor penale internaționale a unei jurisprudențe marcante a oferit uneltele necesare ameliorării noțiunii în mod constant. În prezentul articol ne concentrăm asupra evoluției pe cale convențională a conceptului de crime împotriva umanității, prin raportare directă la conflictele interne sau internaționale care au făcut necesară aplicarea sa, începând de la prima mențiune și sfârșind cu Statutul de la Roma.

Cuvinte cheie: crime contra umanității, Iugoslavia, Nuremberg, Tokyo, tribunalul penal internațional, Statutul de la Roma, Carta de la Londra, infracțiune, jurisdicție internațională


« înapoi