2020

Claudia ROȘU, prof. univ. dr., Alin SPERIUSI-VLAD, lect. univ. dr., Facultatea de Drept a Universităţii de Vest din Timişoara, Consideraţii critice referitoare la Decizia nr. 12/2020, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea recursului în interesul legii

DOI: https://www.doi.org/10.31178/AUBD.2020.03

Rezumat: Autorii au analizat modul de dezlegare al instanţei supreme prin recurs în interesul legii, referitor la posibilitatea părţii în sarcina căreia s-a stabilit amenda judiciară prevăzută de art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) C.proc.civ., pentru introducerea, cu rea-credinţă, a unor cereri principale, accesorii, adiţionale sau incidentale, precum şi pentru exercitarea unor căi de atac, vădit netemeinice, prin aceeaşi hotărâre prin care au fost soluţionate aceste cereri, de a supune instanţei de control judiciar, în căile de atac de reformare, critici care vizează amendarea sa.

În opinia autorilor, interpretarea corectă este cea potrivit căreia aceste critici pot fi deduse controlului judiciar, prin căile de atac de reformare (apel sau recurs), împreună cu alte critici privind modul de soluţionare a cererii, atunci când amendarea părţii s-a dispus prin aceeaşi hotărâre prin care a fost soluţionată cererea principală, adiţională sau incidentală ori pentru exercitarea unei căi de atac.

Cuvinte cheie: amendă judiciară, recurs în interesul legii, contestare, căi de atac


« înapoi