Partea a II-a

Corneliu-Liviu POPESCU, Aplicarea normelor internaţionale privind protecţia fiinţei umane în dreptul român
Analiza priveşte raporturile dintre Dreptul internaţional al drepturilor omului, Dreptul internaţional umanitar, Dreptul internaţional al refugiaţilor şi Dreptul internaţional criminal, pe de o parte, şi dreptul intern român, pe de alta. În principiu, România este parte la cele mai multe tratate internaţionale în materia drepturilor omului, umanitară, refugiaţilor şi a crimelor internaţionale şi în general ea a adoptat măsuri privind aplicarea la nivel intern a acestor norme internaţionale.

Cuvinte cheie: dreptul international al drepturilor omului, dreptul international umanitar, dreptul international al refugiatilor, dreptul international penal, surse internationale, mecanisme internationale de control, sanctiuni internationale, transpunere în dreptul intern, forte armate

« înapoi