2018

Corneliu-Liviu POPESCU, Prof. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din București, Universitatea Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Colegiul Juridic de Studii Europene, Motivarea actelor Curții Europene a Drepturilor Omului


Rezumat: În scopul asigurării autorității în substanță a actelor sale, precum și (pentru hotărârile judecătorești) al respectării exigențelor procesului echitabil, deciziile privind admisibilitatea plângerilor, hotărârile și avizele consultative ale Curții Europene a Drepturilor Omului sunt motivate. Există însă și anumite excepții de la principiul motivării, cele mai importante dovedind existența unei puteri discreționare a Curții, exercitate conform politicii sale judiciare, de a judeca sau rejudeca fondul unei cauze de Marea Cameră.

Cuvinte cheie: Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Decizii. Hotărâri. Motivare. Politică judiciară.


« înapoi