Partea a IV-a

Corneliu - Liviu POPESCU, profesor universitar dr., Declaraţia universală a drepturilor omului şi Convenţia europeană a drepturilor omului: între succesiune şi secesiune (în limba franceză)
Declaraţia universală a drepturilor omului şi Convenţia europeană a drepturilor omului au fost adoptate în aceeaşi perioadă, imediat după ororile celui de-al Doilea Război Mondial. Faţă de Declaraţie - text declaratoriu, incluzând nu numai drepturi civile şi politice, dar şi drepturi economice, sociale şi culturale şi vizând de asemenea şi îndatoririle omului -, Convenţia, revendicându-şi originile, îşi marchează în mod clar superioritatea, printr-un text convenţional, care priveşte numai drepturi cu caracter justiţiabil (drepturile civile li politice), înlăturând îndatoririle omului şi bazându-se pe un mecanism judiciar de control (Curtea Europeană a Drepturilor Omului), care constituie până în prezent sistemul internaţional cel mai elaborat şi cel mai eficace de protecţie a drepturilor omului.

Cuvinte cheie: Declaraţia universală a drepturilor omului, Convenţia europeană a drepturilor omului, surse convenţionale şi declaratorii, universalism şi regionalism, drepturi civile şi politice şi drepturi economice, sociale şi culturale, îndatoriri ale omului, control judiciar.
« înapoi