2018

Cristian MITRACHE, Conf. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din București, Reflecții privind tratamentul penal al concursului de infracțiuni și al recidivei


Rezumat: Acest material are la bază comunicarea științifică făcută în cadrul conferinței „4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale” ce a avut loc la Facultatea de Drept, Universitatea din București, 16-17 martie 2018. Au fost abordate mai multe subiecte legate de tratamentul penal al concursului de infracțiuni și al recidivei. S-a adus în discuție posibilitatea  sancționării diferențiate a concursului formal față de concursul real de infracțiuni. Au fost reliefate controversele ce ar putea apărea în ipoteza infracțiunilor concurente, judecate separat, pentru care s-au stabilit numai pedepse cu amenda ce nu au fost executate cu rea-credință. Au fost prezentate câteva reflecții privind posibilitatea aplicării pedepsei detențiunii pe viață în cazul concursului de infracțiuni (art. 39 alin. 2 C.p.) în situația în care pentru una dintre infracțiuni s-a stabilit pedeapsa cu amenda care nu a fost executată cu rea-credință. S-au prezentat posibile soluții de aplicare a pedepsei în cazul săvârșirii mai multor infracțiuni concurente, unele în stare de recidivă postcondamnatorie, iar altele în stare de recidivă postexecutorie. S-a adus în atenție o eventuală scăpare a legii în reglementarea condițiilor privind posibilitatea aplicării pedepsei detențiunii pe viață în cazul concursului de infracțiuni și al recidivei, în ipoteza în care pentru niciuna dintre infracțiuni nu s-a stabilit pedeapsa detențiunii pe viață.

Cuvinte cheie: concurs de infracțiuni, concurs formal de infracțiuni, recidivă, amendă, zile-amendă, înlocuirea amenzii, detențiune pe viață.


« înapoi