Partea a IV-a

Dana APOSTOL TOFAN, Prof. Univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti, "Accesul la judecător în domeniul urbanismului"
Această lucrare propune o sinteză a posibilităţilor de acces la justiţie în domeniul urbanismului, domeniu care, mai ales după 1989, a devenit din ce in ce mai cuprinzător în România. Dreptul urbanismului reprezintă o nouă ramură de drept dezvoltată din dreptul administrativ. În ultimele decenii, ca urmare a dezvoltării domeniului construcţiilor atât în mediul urban cât şi rural, dreptul urbanismului s-a impus, căştigând o din ce în ce mai mare importanţă. Lucrarea are în vedere principalele dispoziţii din Legea administraţiei publice locale nr.2/2001, republicată, cu privire la atribuţiile consiliilor locale şi ale primarilor în ceea ce priveşte amenajarea teritoriului şi urbanismul. Elementul esenţial al lucrării se referă la posibilităţile recunoscute de Constituţia României sau de lege pentru asigurarea unui control administrativ al respectării dispoziţiilor legale în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului.

Cuvinte-cheie: dreptul urbanismului, consiliul local, primarul, preşedintele consiliului judeţean, autorizaţie de construcţie, prefect, control de legalitate, contencios administrativ
« înapoi