2018

Doru TRĂILĂ, Lect. univ. dr., Mircea DUB, Drd., Facultatea de Drept, Universitatea din București, SECRETUL BANCAR ÎN RELAȚIA DINTRE MOȘTENITORII TITULARULUI DE CONT ȘI INSTITUȚIA DE CREDIT


Ulterior decesului, instituţiile de credit pot oferi moştenitorilor titularului de cont informatii numai cu privire la soldul existent la data încetării sale din viaţă, respectiv cu privire la operaţiunile ulterioare decesului, urmărindu-se astfel apărarea memoriei defunctului, care nu avea obligaţia să dea socoteală viitorilor moştenitori. 
Cu toate acestea, în ipoteza în care informațiile oferite de banca sunt insuficiente lămuririi situației averii defunctului, moștenitorii interesați se pot adresa instanței o cerere principală ori o cerere de probe în cadrul eventualelor acțiuni civile în materie succesorală, prin intermediul cărora să ceară obligarea comoștenitorilor, renunțătorilor obligați la rapotul donațiilor sau oricăror altor rude dintre cele enumerate în cuprinsul dispozițiilor art. 964 alin. (1) Cod civil, să furnizeze informații cu privire la conturile deținute, sursa sumelor care le-au alimentat, respectiv soldul conturilor la momentul deschiderii moștenirii (pentru această din urmă situație fiind avută în vedere cu precădere situația soțului supraviețuitor, care ar putea fi titularul unui cont alimentat cu sume ce reprezintă bunuri comune).

Cuvinte cheie: secret bancar, acțiuni civile în materie succesorală, raportul donațiilor, liberalități excesive;


« înapoi