Partea a III-a

Evelina OPRINA, lector universitar dr., Aspecte teoretice şi practice vizând încuviinţarea executării silite
Scopul procedurii de încuviinţare a executării silite constă în analizarea legalităţii şi temeiniciei cererii de executare silită, în cadrul căreia instanţa de executare va efectua o serie de verificări privind competenţa de soluţionare a cererii, existenţa titlului executoriu şi legalitatea acestuia, termenul de prescripţie înăuntrul căruia creditorul poate formula cererea de executare, caracterul cert, lichid şi exigibil al creanţei, calitatea părţilor din procedura de executare silită, etc.

Reintroducerea procedurii încuviinţării executării silite ca urmare a modificării dispoziţiilor art. 373 alin. 1 Cod procedură civilă prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 42/2009 nu are drept efect decât o întârziere nejustificată a procedurii execuţionale, atâta vreme cât, orice fel de neregularitate procedurală ar putea fi remediată prin intermediul contestaţiei la executare, asigurându-se, astfel, respectarea pe deplin a principiului separaţiei şi echilibrului puterilor în stat.

Cuvinte cheie: executare silită, creditor, debitor, Curtea Constituţională, decizie, contestaţie la executare, hotărâri străine

« înapoi