2014

Flavia MARISI, Cercetător, Pescara, Italia Recepţia Deciziei Mangold: de la plângerea ultra vires la dialogul constituţional
Articolul prezintă o analiză a recepţiei deciziei Mangold, distingând aspectele examinate de cercetători şi experţi judiciare (speranţa legitimă, efectul orizontal al directivei, efectul principiilor generale, subsidiaritatea) şi compara diferitele puncte de vedere. O atenţie particular este acordată problemei echilibrului de putere între puterea legislativă şi judiciară şi între statele membre şi Uniunea Europeană.

Articolul arată totodată că deciziile Mangold şi Honeywell nu ar trebui să fie interpretate din punctul de vedere al puterii, ci mai degrabă dintr-o perspectivă axată pe drepturi.

Cuvinte cheie: echilibrul puterilor, principii generale de drept, efect direct orizontal al directivelor, speranţă legitimă, identitate constituţională naţională, ultra vires

« înapoi