2020

Flavius Antoniu BAIAS, prof. univ. dr., Valentin CÎLȚEA, doctorand, Facultatea de Drept a Universității din București, Excepția de neexecutare a contractului și dreptul de retenție

DOI: https://www.doi.org/10.31178/AUBD.2020.09

Rezumat: Prezentul studiu conține o analiză detaliată a excepției de neexecutare a contractului și a dreptului de retenție în regimul Codului civil actual, cu referire la practica instanțelor judecătorești și la aspecte de drept comparat.

Astfel, în urma actualizării controverselor referitoare la cele două instituții juridice, prezentul studiu examinează în oglindă excepția de neexecutare a contractului și dreptul de retenție (i.e. reglementare, noțiune, fundament, caractere, domeniul de aplicare, condiții de exercitare, mecanism de funcționare, efecte și drept tranzitoriu).

În urma analizării aspectelor menționate, cele două instituții juridice sunt comparate pentru sublinierea diferențelor dintre ele. Cu această ocazie, articolul își propune să traseze linia de demarcație dintre cele două mijloace de apărare și să pună capăt unor îndelungate controverse din literatura de specialitate și practica judiciară.

Cuvinte cheie: Codul civil; favor contractus; principiul conformității executării obligațiilor; excepția de neexecutare, drept de retenție, apărare, întâmpinare, cerere reconvențională; contract sinalagmatic; efecte specifice contractelor sinalagmatice; remedii pentru neexecutarea contractului; garanție imperfectă.


« înapoi