Partea a IV-a

Florentina DRAGOMIR, Drd., "Judecător Curtea de Apel Bucureşti, Infracţiunile de abuz în serviciu şi conflictul de interese în noul cod penal"
Încercând să unifice dispoziţiile legale ale legii penale cadru cu dispoziţiile speciale, noul cod penal propune o nouă structură a infracţiunilor de serviciu sau în legătură cu serviciul. Această categorie reuneşte, după natura relaţiilor sociale care reprezintă obiectul juridic generic, normele care incriminează faptele comise în exerciţiul funcţiei sau în legătură cu aceasta, cele privind faptele de corupţie în exerciţiul funcţiei, noi incriminări privind faptele comise împotriva patrimoniului sau libertăţilor persoanei, dar şi norme conţinute în legi speciale. Elementele de noutate vizează reorganizarea conţinutului infracţiunii de abuz în serviciu, redefinirea noţiunii de funcţionar public, includerea în categoria faptelor de corupţie a acelora comise de funcţionarii străini, membrii instanţelor de arbitraj, reducerea limitelor pedepselor principale şi includerea unei pedepse complementare privind interdicţia ocupării unei funcţii publice sau a exercitării unei profesii sau activităţi în exerciţiul căreia este comisă fapta.
                                                       
Cuvinte-cheie: Noul cod penal, infracţiuni de serviciu, funcţionar public, abuz în servici
« înapoi