2020

George-Alexandru STAN, doctorand, Facultatea de Drept a Universității din București, Scurte considerații asupra condițiilor speciale de valabilitate și asupra efectelor testamentelor privilegiate

DOI: https://www.doi.org/10.31178/AUBD.2020.15

Rezumat: Lucrarea de față se preocupă de stabilirea regimului juridic al testamentelor privilegiate. Într-o primă fază, va fi analizată valoarea probatorie a acestei forme testamentare, urmând a se demonstra că se justifică recunoașterea forței probante specifică înscrisurilor autentice. În a doua fază, pornind de la concluzia că ne aflăm în prezența unui înscris autentic, vom extrage toate cerințele specifice procedurii de autentificare simplificată pornind de la dispozițiile Codului civil. Acestea se vor completa cu reglementările generale din domeniul actelor autentice așa cum sunt reglementate de Codul de procedură civilă, precum și cu acele dispoziții compatibile din materia autentificării testamentelor autentice de către notarul public. Ulterior, ne vom opri asupra limitelor privind incompatibilitatea agentului instrumentator și a cerințelor pe care trebuie să le îndeplinească martorii care participă la procedură. În final, vom stărui asupra condițiilor de fond pe care trebuie să le îndeplinească testamentele privilegiate și vom prezenta motivele pentru care ne raliem opiniei care susține aptitudinea dispunătorului de a testa în formă privilegiată chiar dacă o poate face și în formă olografă. Cu această ocazie vom face și o precizare privitoare la durata efectelor testamentului privilegiat în măsura în care s-ar putea testa și în formă olografă. Astfel, vom arăta că termenul a cărui împlinire atrage caducitatea nu va începe să curgă decât dacă sunt îndeplinite două condiții cumulative: defunctul ar fi putut testa în formă olografă și împrejurarea care i-a deschis accesul către forma privilegiată a încetat. În schimb, vom arăta motivele pentru care în măsura în care dispunătorul putea întocmi un testament autentic, acestuia nu i se poate recunoaște posibilitatea să testeze în forma privilegiată.

Cuvinte cheie: testament privilegiat, formă testamentară, autentificare simplificată, procedura de autentificare, forța probantă a testamentului, testament olograf.


« înapoi