Partea a IV-a

George- Cristinel ZAHARIA, Asist. Univ. drd, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova, "Incriminarea traficului de persoane în noul Cod penal"
Traficul de persoane, în special cel ce priveşte femeile şi copiii, reprezintă o atingere gravă a drepturilor omului, îndeosebi a demnităţii umane şi a integrităţii persoanei. Noul cod penal marchează o evoluţie în ceea ce priveşte reglementarea infracţiunilor în materia traficului de persoane în legislaţia noastră penală. Legiuitorul a încercat să sistematizeze aceste infracţiuni, consacrându-le pentru prima dată un capitol distinct în cadrul categoriei mai cuprinzătoare a infracţiunilor contra persoanei. În cadrul acestui capitol regăsim: sclavia (art. 209), traficul de persoane (art. 210), traficul de minori (art. 211), supunerea la muncă forţată sau obligatorie (art. 212), proxenetismul (art. 213), exploatarea cerşetoriei (art. 214), folosirea unui minor în scop de cerşetorie (art. 215) şi folosirea serviciilor unei persoane exploatate (art. 216).

Prevederile noului cod penal în materia traficului de persoane nu sunt însă la adăpost de orice critică.

Cuvinte-cheie: traficul de persoane, sclavia, proxenetismul, exploatarea.
« înapoi