2020

George ZLATI, avocat doctor, Baroul Cluj, Violarea secretului corespondenţei vs. accesul ilegal la un sistem informatic

DOI: https://www.doi.org/10.31178/AUBD.2020.08

Rezumat: În acest articol autorul încearcă să clarifice raportul dintre infracţiunea privind violarea secretului corespondenţei şi infracţiunea de acces neautorizat la un sistem informatic. Scopul este acela de a verifica sfera de aplicabilitate a art. 302 C.pen. în ceea ce priveşte accesarea unei corespondenţe electronice. Chiar dacă unii ar putea argumenta că noţiunea de corespondenţă din conţinutul art. 302 C.pen. acoperă inclusiv corespondenţa electronică (de exemplu, un e-mail), autorul concluzionează că doar infracţiunea prevăzută la art. 360 C.pen. este aplicabilă. În acest context, este evidenţiat faptul că principiul lex certa se opune asimilării modalităţii constând în deschiderea unei corespondenţe cu actul privind accesarea datelor informatice. Din punctul de vedere al autorului, orice corespondenţă electronică are natura unei comunicări, care la rândul ei ia forma unui set de date informatice. Prin urmare, singura concluzie acceptabilă este aceea că datele informatice nu se pot deschide, ci doar se accesează.

Cuvinte cheie: corespondenţă, corespondenţă electronică, e-mail, sistem informatic, date informatice, ne bis in idem


« înapoi